Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden & Tarieven Zuiver Almere Vastgoed Adviseurs B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden & tarieven welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

In de Algemene Voorwaarden & Tarieven Zuiver Almere Vastgoed Adviseurs B.V. wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht verstrekt en onder opdrachtnemer: Zuiver Almere Vastgoed Adviseurs B.V.

Uitsluitend Zuiver Almere Vastgoed Adviseurs B.V. geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden (pdf bestand).

(dit bestand kunt u openen met een PDF reader, b.v. Acrobat Reader).